skynomad home

ОБХВАТ НА ПЪЛНИЯТ ПРЕГЛЕД

Пълният преглед в Skynomad Test Center включва следните тестове и измервания:

Идентификация
    Щом парапланерът бъде приет за преглед, първата стъпка е идентифициране на крилото на базата на официалните данни от производителя.

Измерване въздухо-пропускливостта на плата (порьозитет)
    Следващата стъпка включва определяне на порьозността на плата в четири до осем различни точки на горната повърхност на крилото. Главните точки на измерване са в основната зона на създаване на аеродинамична сила, зад атакуващият ръб. Данните се нанасят в тестов доклад.

Тест на механичната здравина на плата
    Тестът за механичната здравина се извършва с Бетсометър. По време на теста на горната повърхност на крилото се продупчва дупка с дебелината на карфица и се измерва устойчивостта на плата на разкъсване.

Общ преглед на вървите 
    Главните и второстепенни каскади на вървите и управленията се проверяват за скъсвания, пречупвания, повреди в обвивката и износване. Особено внимание се обръща на целостта на шевовете. 

Тест на здравината на вървите
     За да се прецени състоянието и здравината на вървите, от крилото се свалят определени представителни върви от различни каскади и точки на окачване.Свалените върви се подлагат на механично скъсване и подмяна. Ако минималните стойности за здравина не бъдат покрити, то за удостоверяване годността на крилото е нужна подмяна на всички върви от същият тип или диаметър. 

Измерване дължината на вървите
     Посредством безжично свързан с компютър лазерен далекомер се измерва пълната дължина на вървите на едното полу-крило. При еднакви условия се снемат размерите и от противоположното полу-крило, като се извършва сравнение за установяване на симетрията.

Преглед здравината на точките на окачване на парапланера
     Точките на окачване се проверяват за разкъсвания, разтягания и износване. Дефектните или ненадеждни точки на свързване подлежат на ремонт, подсилване или подмяна.

Преглед на материалите на купола

    Горната и долната повърхност, атакуващият ръб, оребряванията и шевовете биват проверени за разкъсвания, износване, разтягане, повреди по промазката и целостта на евентуални стари ремонти.

Преглед и обезопасяване на свързващите елементи
     Всички налични майони, тримери или налични спийд системи биват проверявани за видими следи от структурни нарушения, умора на метала и биват тествани техните режими на работа. Не обезопасените свързващи елементи се обезопасяват срещу нежелателно отваряне.

Тестване на коланите
     Коланите се проверяват за протривания, разкъсвания или износване след което се измерват под товар.

Проверка на опознавателните и информационни табели
    Проверява се съответствието между идентификационните данни и информационните табели на производителя и сертификационната организация
 
Съставяне на тестовият доклад за цялостен преглед
     Всички ремонтни и тестови резултати се описват и документират подробно в тестовият доклад. Определя се цялостното състояние на парапланера в момента на изготвяне на доклада на базата на извършените тестове и измервания. Залепя се информационен стикер удостоверяващ датата на извършване на прегледа, тестващата организация, името на тестовият отговорник и валидността на теста.

 

Porosity Test

Porosity Test

Porosity Test

Porosity Test