skynomad home

СЪВЕТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ЕКИПИРОВКАТА

Принципи на периодичните прегледи
     - Новите крила трябва да минават през пълен преглед на всеки 2 години.
     - При интензивна употреба (повече от 150 летателни часа годишно, крила използвани за акробатика, обучение или тандемни полети) ежегодно трябва да се извършва пълен преглед.
     - При приближаване на краят на експлоатационният период за едно крило и отчитане на спад в параметрите (порьозитет, здравина на плата) е добре проверките да се извършват ежегодно или на всеки 100 летателни часа.

Грижа за крилото
     Ултравиолетовата светлина, топлината, влагата, солената вода, агресивните почистващи препарати, безотговорното съхранение както и механичните влияния (влачене по земята) ускоряват процеса на стареене на материалите. Използваемият живот на парапланера може да бъде значително удължен спазвайки следните основни правила.

   - При намокряне, оставяйте крилото да изсъхне по възможност на стайна температура и на сянка, разпънато напълно. Макар и съставено от изкуствени материи, влажното крилото може да създаде среда за развитие на плесени които оказват влияние върху състоянието на промазката и плата.

   - При евентуално намокряне със солена вода е наложително цялостно изплакване на крилото с прясна вода и последващо напълно изсушаване.

   - При евентуално почистване на крилото винаги използвайте само прясна вода и неутрален сапун. Никога не използвайте агресивни почистващи препарати или разтворители.

   - Винаги премахвайте насъбралият се пясък, камъни, прах, сняг или др. от камерите на парапланера. За тази цел повечето крила има велкро отвори в най-крайните камери. Натрупванията в камерите могат да действат като абразив за материята на крилото, а също така и при по-голям обем и маса могат да предизвикат дестабилизиране на крилото.

   - При извънредни ситуации свързани с пикова амортизация на крилото (например кацания в дървета, мощни падания на крилото по камери) винаги проверявайте подробно състоянието на парапланера.

   - Не оставяйте крилото на пряка слънчева светлина излишно време преди или след летене. Ултравиолетовите лъчи са една от главните причини за стареене, както на плата така и на вървите на крилото.

   - Не подлагайте сгънатото крило на големи температурни промени. Съхранявайте крилото в проветриви помещения където няма вероятност за формиране на кондензация. Не съхранявайте крилото в колата си, особено лятно време. Екстремно високите температури могат да предизвикат преждевременно стареене на промазката и плата и намаляване на тяхната здравина и устойчивост дори без наличието на пряка слънчева светлина.

   - Никога не влачете крилото по земята - това може да наруши структурната цялост на всеки от съставящите елементи (плат, шевове, върви и тн.)

   - При кацане не позволявайте на крилото да пада на атакуващият си ръб - рязкото повишаване на вътре-камерното налягане може да причини структурни повреди на вътрешните ребра или разделителни камери.

Сгъване
     Крилото винаги трябва да бъде сгъвано камера по камера, като твърдите подсилващи елементи при атакуващият ръб трябва да бъдат събирани заедно. При навиване на крилото подсилващите елементи не трябва да бъдат сгъвани. Сменяйте централната камера към която сгъвате крилото. Не сгъвайте парапланера прекалено стегнато.

 

 

Porosity Test

Porosity Test

Porosity Test