EN  SN Open 2006

Правила

Програма


Регистрация

Резултати


Организатори:
SkyNomad Club
flysopot.info

Съорганизатори:


СПОНСОРИ:


МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ:

skynomad.net

ПРАВИЛА НА СЪСТЕЗАНИЕТО


1. Задачи на състезанието
Главната цел на състезанието е да определи победител и да класира пилотите индивидуално съгласно показаните знания и умения.
Допълнителни цели са развитието на парапланеризма и спортния дух, както приятелството между пилотите и нациите. Не на последно място са развиване на пилотските умения и безопасността.

2. Участващите пилоти (без значение от възраст и пол):
- имат необходимите умения за полети с силни планински условия;
- притежават FAI лиценз;
- са оборудвани с технически изправни: парапланер, сбруя, запасен парашут, шлем/какса и GPS (за всички модели освен GARMIN и Brauniger си носете кабел за връзка с комютър)
- да имат валидна застраховка злополука за парапланеризъм.

3. Задачите ще са "Race to goal" (като Сопот-Ясеново-Сопот: 80 km) или "Free Distance" (като Сопот-Бургас: 230 km).
Индивидуалното класиране на пилотите ще се прави с програмата RACE/GAP. Ще има награди за пилотите летящи състезателни и серийни (до DHV 2 вкл) крила.

4. Правила за безопасност
- Влизането и летенето в обаците е забранено;
- Освен първата в термика на старта (чиято посока на въртене се указва от организаторите дневно), всички други термики се въртят по посоката установена от първия влязъл пилот - без значение от височината. В случай на термика с повече сърцевини се препоръчва въртенето на съседни термики да е в една и съща посока;
- Влизането в термика в която въртят и други пилоти става тангенциално, а не през средата на кръговете им;
- Всички пилоти с радио за задължени да включат радиото си на честотата определена от организаторите. Тази честота се използва в случай на инциденти, опасни промени в метеорологичните условия или други особени ситуации. Всички радиоконтакти на други честоти са забранени.

Отказването от летенето по задачата с цел оказване помощ на пострадал пилот ще бъде компенсирано и насърчавано от организаторите.

Препоръчително е всички пилоти да са подготвени за първа долекарска помощ.

В случай на инцидент, радио процедурата е следната:
- "MAY DAY, MAY DAY, MAY DAY";
- естество и място (GPS) на инцидента;
- име (ако е известно), цвят, модел и номер на крилото и състояние на пострадалия (Движи ли се? Отговаря ли по радиото?);
- преценяване на възможностите за приземяване до пострадалия (кацането над пострадалия може да събори камъни върху него);
- име и състеьзателен номер на докладващия пилот.
След това на докладващия пилот може да бъде инструктиран да продължи по задачата, да лети над пострадалия или да се приземи до него (ако е безопасно) с цел оказване на помощ и/или допълнително информиране за ситуацията.

Когато достигнете пострадалия:
- Проверете основните жизнени функции и състояние (пулс, дишане, открити и закрити счупвания, външни кръвоизливи и признаци за вътрешни кръвоизливи) и ако е необходимо направете окажете първа помощ (искуствено дишане и сърдечен масаж, спиране на кръвоизливи, обездвижване на счупвания);
- Докладвайте за ситуацията;
- Подгответе района за идващия спасителен екип или въртолет (скатаване на крилата и др.), периодично проверявайте състоянието на пострадалия и чакайте по-нататъшни инструкции;

Ако е възможно, пострадалия пилот трябва да докладва на организаторите бързо чрез радио или телефон и да ги информира за естеството на инцидента, вида наранявания и местоположението си.


Пилотите неизпълнили състезателната задача и кацнали преждевременно, трябва да уведомят организаторите незабавно след като се приземят, за да не причинят ненужни спасителни акции. Това важи дори и ако не използват транспорта на организаторите при прибиране от задачата.