ПРАВИЛНИК НА СЪСТЕЗАНИЕТО1. Цел на състезанието
Основната цел на състезанието е да излъчи победител и справедливо да класира състезателите според техните знания и умения. Допълнителни задачи са развиването парапланеризма, повишаването на спортния дух, знанията и уменията на пилотите, както и тяхното безопасно летене. Провеждането на такова мероприятие също подпомага икономически Сопот и региона и най-вече поддържа съществуването на лифта като съоръжение.

2. Състезател може да бъде всеки желаещ парапланерист или делтапланерист, независимо от пол и възраст, който:
- има необходимия опит за безопасно летене в силни планински условия;
- притежава FAI лиценз (обърнете се към някой клуб по парапланеризъм за повече информация)
- е оборудван с технически изправна екипировка състояща се от парапланер, подвесна система, каска, запасен парашут, GPS (- GARMIN:всички модели; - Magellan: 2000XLверсии 6.00 и выше, 3000XL(two channel) версии 4.00 и выше, 3000XL(12 channel) версии 5.00 и выше, 4000XL(two channel) от 4.00 версии и выше, 4000XL(12 channel) от 5.00 версии и выше, GPS Meridian XL от версии 4.02 и выше, GPS Trailblazer XL от версии 4.01 и выше, Nav 6000 (two channel) от версии 1.00 и выше, Nav 6000 (12 channel) версии 2.00 и выше, GPS Tracker, GPS ColorTrak, GPS 315, GPS 320, Map 410 версии 1 и выше; - MLR: SP12 X, SP24, SP24 XC, SP24 XC VOL LIBRE, FX312, FX312 XC, FX312 4X4, FX412, FX412 XC; - GALILEO Brauniger; за моделите освен GARMIN носете кабел);

3. Задачите ще бъдат "надпревара към цел" (например Сопот-Ясеново-Сопот: 80км) или "свободен прелет" (например прелет от Сопот към Сливен).
От тук може да свалите копие от картата и точките на състезанието.
Оценяването на състезанието ще бъде направено с програмата Race2000 по формулата GAP 2000.

4. Правила за безопасност
- забранява се влизането и летенето в облаци;
- освен термиката над старта, чиято посока на кръжене (по или обратно на часовниковата стрелка) се указва ежедневно от организаторите, останалите термики по маршрута се кръжат по посоката установена от първите пилоти в навлезли в термиката независимо от височината им. Ако термиката е с повече сърцевини се препоръчва закръжаване в посоката на въртене на другите пилоти в съседните сърцевини;
- навлизането в термика, в която кръжат други пилоти, се извършва по допирателната на тяхната траектория, а не през средата на кръженето им;
- всички пилоти, притежаващи радиостанции са длъжни да летят с радиостанции, включени на обявената от организаторите честота на която могат да бъдат обсъждани само спешни случаи (инциденти) и опасни промени в метеорологичната обстановка. Забранен е радиообменът на други честоти.

Прекратяването на полета от състезател с цел оказване на помощ на пострадал пилот ще бъде компенсирано и насърчавано от организаторите.

Препоръчва се всички пилоти да са подготвени за оказване на долекарска помощ.

В случай на инцидент позивната по радиото е "МЕЙ ДЕЙ, МЕЙ ДЕЙ, МЕЙ ДЕЙ", след което се докладва характера на инцидента, местонахождението на пострадалия, описание на пилота в беда (движи ли се? отговаря ли по радиото?) и крилото (номер, цвят, марка), име на пилота докладващ за инцидента и дали има възможност за безопасно приземяване в близост до пострадалия. След това на пилотът забелязал инцидента може да бъде указано да кръжи над мястото на инцидента и даде допълнителна информация за терена и достъпа до пострадалия или да се приземи до пострадалият (отстрани или отдолу за да не се събарят камъни) ако това е възможно и безопасно.
При достигане до пострадалият се:
- изследва се състоянието му (пулс,дишане, открити и закрити фрактури, външни и вътрешни кръвоизливи) и при необходимост се оказва първа долекарска помощ (изкуствено дишане и сърдечен масаж, кръвоспиране, обездвижване);
- докладва се на организаторите за ситуацията;
- района на инцидента се обезопасява за идването на спасителен екип или хеликоптер (планерите се скатават).
Ако е в състояние, пострадалият пилот трябва незабавно да уведоми организаторите, чрез радиостанцията или мобилният си телефон за характера на инцидента, вид и степен на наранявания и местонахождението си.

Пилотите са длъжни да уведомят организаторите за мястото си на приземяване възможно най-бързо и в рамките на обявения краен срок за приземяване.