english | български
   SKYNOMAD OPEN


ПРАВИЛА НА СЪСТЕЗАНИЕТО

1. Задачи на състезанието
Главната цел на състезанието е да определи победител и да класира пилотите индивидуално съгласно показаните знания и умения.
Допълнителни цели са развитието на парапланеризма и спортния дух, както приятелството между пилотите и нациите. Не на последно място са развиване на пилотските умения и безопасността.

2. Таксата участие от 50 евро може да бъде платена в деня за регистрация и ще се използва за транспорт, карти, планиско спасяване и обработка на GPS резултатите.

3. Участващите пилоти (без значение от възраст и пол):
- имат необходимите умения за полети с силни планински условия;
- притежават FAI лиценз, Пара Про 4 или 5;
- са оборудвани с технически изправни: парапланер, сбруя, запасен парашут, шлем/какса и GPS (за всички модели освен GARMIN и Brauniger си носете кабел за връзка с комютър)
- да имат валидна застраховка злополука за парапланеризъм.

4. Задачите ще са "Race to goal" (като Сопот-Ясеново-Сопот: 80 km) или "Free Distance" (като Сопот-Бургас: 230 km).
Индивидуалното класиране на пилотите ще се прави с програмата RACE/GAP.

5. Правила за безопасност
- Влизането и летенето в обаците е забранено;
- Освен първата в термика на старта (чиято посока на въртене се указва от организаторите дневно), всички други термики се въртят по посоката установена от първия влязъл пилот - без значение от височината. В случай на термика с повече сърцевини се препоръчва въртенето на съседни термики да е в една и съща посока;
- Влизането в термика в която въртят и други пилоти става тангенциално, а не през средата на кръговете им;
- Всички пилоти с радио за задължени да включат радиото си на честотата определена от организаторите. Тази честота се използва в случай на инциденти, опасни промени в метеорологичните условия или други особени ситуации. Всички радиоконтакти на други честоти са забранени.

Отказването от летенето по задачата с цел оказване помощ на пострадал пилот ще бъде компенсирано и насърчавано от организаторите.

Препоръчително е всички пилоти да са подготвени за първа долекарска помощ.

В случай на инцидент, радио процедурата е следната:
- "MAY DAY, MAY DAY, MAY DAY";
- естество и място (GPS) на инцидента;
- име (ако е известно), цвят, модел и номер на крилото и състояние на пострадалия (Движи ли се? Отговаря ли по радиото?);
- преценяване на възможностите за приземяване до пострадалия (кацането над пострадалия може да събори камъни върху него);
- име и състеьзателен номер на докладващия пилот.
След това на докладващия пилот може да бъде инструктиран да продължи по задачата, да лети над пострадалия или да се приземи до него (ако е безопасно) с цел оказване на помощ и/или допълнително информиране за ситуацията.

Когато достигнете пострадалия:
- Проверете основните жизнени функции и състояние (пулс, дишане, открити и закрити счупвания, външни кръвоизливи и признаци за вътрешни кръвоизливи) и ако е необходимо направете окажете първа помощ (искуствено дишане и сърдечен масаж, спиране на кръвоизливи, обездвижване на счупвания);
- Докладвайте за ситуацията;
- Подгответе района за идващия спасителен екип или въртолет (скатаване на крилата и др.), периодично проверявайте състоянието на пострадалия и чакайте по-нататъшни инструкции;

Ако е възможно, пострадалия пилот трябва да докладва на организаторите бързо чрез радио или телефон и да ги информира за естеството на инцидента, вида наранявания и местоположението си.

Пилотите неизпълнили състезателната задача и кацнали преждевременно, трябва да уведомят организаторите незабавно след като се приземят, за да не причинят ненужни спасителни акции. Това важи дори и ако не използват транспорта на организаторите при прибиране от задачата.


6. Правила при транспортирането

Органозаторите ще осигуряват еднократен транспорт до старта всеки летателен ден. Прибирането на пилотите след полет по задачите ще бъде в определено време и по предварително обявен маршрут, обявени на брифинга на старта. Организаторите не са отговорни за транспорта на състезателите, които изпуснат официалния транспорт. Организаторите могат да осигурят платен транспорт на нуждаещите (включително и транспорт до летището)